Archiwa tagu: zasady

Manifest Agile – czyli co się pod tym kryje (część VI) – zarządzanie zmianą

To już ostatni artykuł z tego cyklu. W ramach poprzednich kilku omówiłem przeznaczenie manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania, zawiłości językowe dotyczące pierwszych trzech postulatów, nawiązując tym samym do tłumaczenia dostępnego publicznie jak i interpretacji poszczególnych postulatów.

W ramach tego artykułu postaram się wyjaśnić idee ostatniego postulatu oraz różnice pojawiające się pomiędzy oryginalnym tłumaczeniem, a moją propozycją.

Agile - odpowiadanie na zmiany

Odpowiadanie na zmiany ponad podążaniem za planem

Zacznijmy od zawiłości. W języku angielskim istnieją dwa słowa, które bardzo często są stosowane zastępczo: respondreact. Jak się okazuje oba te słowa mają ściśle określony kontekst użycia i inne nacechowanie emocjonalne. Czytaj dalej

Manifest Agile – czyli co się pod tym kryje (część V) – kolaboracja z klientem

W poprzednim poście „Manifest Agile – czyli co się pod tym kryje (część IV)” starałem się wyjaśnić zawiłości płynące z tłumaczenia angielskiego słowa working na język polski. W tym artykule również nie zabraknie językowych zawiłości :).
Kolaboracja z klientem obraz

Kolaboracja z klientem ponad formalne umowy

W słowniku języka angielskiego słowa „collaboration” ma definicję: the action of working with someone to produce something. Słownik języka polskiego sugeruje jednak coś trochę odmiennego: współpraca z niepopieraną przez większość społeczeństwa władzą, zwłaszcza z władzami okupacyjnymi dodając, że dawniej oznaczało to po prostu współpracę.

W oryginale autorzy użyli słowa collaboration, którego pochodzenie bierze się od łacińskiego „collaborare” czyli „pracować razem”. Zapewne z powodu negatywnego wydźwięku tego słowa, autorzy użyli formy współpraca, co nie do końca oddaje idę płynącą za tym postulatem. Trochę innego spojrzenia nabiera ten postulat, gdy sięgniemy do definicji opisywanej w informatyce np. poprzez 3C Collaboration model. Ta naukowa definicja określa kolaborację, jako połączenie poprzez odpowiednie relacje: komunikacji, koordynacji i kooperacji. Takie ujęcie tego terminu lepiej wyznacza ramy jego znaczenia.

Czytaj dalej

Manifest Agile – czyli co się pod tym kryje (część IV) – działające oprogramowanie

W poprzednim artykule z tej serii „Manifest Agile – czyli co się pod tym kryje (część III)” starałem się wyjaśnić znaczenie mojej odmiennej wersji tłumaczenia kładąc duży nacisk na indywidualności i interakcje występujące pomiędzy nimi. Tym razem przedstawię moją interpretację drugiego postulatu.

Agile działające oprogramowanie

Działające oprogramowanie ponad kompletną dokumentację

W języku angielskim słowo working jako przymiotnik ma następującą definicje: functioning or able to function, used as the basis for work or argument and likely to be developed or improved later, sufficient to work with at a basic level.

W tłuczeniach na język polski używa się słów: działający, sprawny, czynny, aktywny, funkcjonujący. I chociaż definicje tych słów są zbliżone, to jednak żadne z nich nie wyczerpuje tego co podaje angielska definicja. Prawdopodobnie dlatego wiele polskich opracowań i zagranicznych przedstawia działające oprogramowanie jako: zakodowany i skompilowany kod, który przeszedł wszystkie możliwe testy (modułowe, integracyjne, systemowe, akceptacyjne, itd..). Powołując się jednak na angielską definicję, uważam że takie podejście jest daleko przesadzone.  Działające lub zdolne do działania, używane jako podstawa do pracy lub dyskusji, mogące być rozwijane później, wystarczające na pracę na podstawowym poziomie (takie moje wolne tłumaczenie :) ), to trochę odmienna definicja. Na pewno istotne jest, aby oprogramowanie się uruchomiło, żeby funkcjonalności, które są już dostępne (na początkowych etapach to mogą być tylko ekrany z przyciskami), działały sprawnie. To, czy oprogramowanie jest working, ocenia klient, który to akceptuje wyniki pracy zespołu wytwórczego. Zazwyczaj dzieje się to podczas cyklicznych spotkań podsumowujących (w metodzie SCRUM będzie to Sprint Review) na bazie jego odczuć, oczekiwań i tego co zostało mu zaprezentowane. Czytaj dalej

Manifest Agile – czyli co się pod tym kryje (część III) – indywidualności i interakcje

W ramach dwóch poprzednich artykułów starałem się przedstawić przeznaczenie manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania „Manifest Agile – czyli co się pod tym kryje (część I)” i zaproponowałem własne tłumaczenie, w ramach artykułu „Manifest Agile – czyli co się pod tym kryje (część II)„, różniące się w niektórych miejscach od tego, które jest publiczne dostępne na stronie http://agilemanifesto.org/iso/pl/. Kolejny krok to interpretacja poszczególnych postulatów tego apelu.

Osobliwość obrazek

Indywidualności i interakcje ponad procesy i narzędzia

Definicja słowa Individuality  po angielsku to: The quality or character of a particular person or thing that distinguishes them from others of the same kind, especially when strongly marked.A samo słowo individual (jako rzeczownik) to: a single human being as distinct from a group, a distinctive or original person.

W języku polskim znaczenie słowa indywidualność to: zespół cech psychicznych tworzących osobowość człowieka; swoistość, oryginalność. Trudno jest się z nią nie zgodzić, ale warto ją uzupełnić o definicję używaną w filozofii: odrębność właściwa każdemu indywidualnemu bytowi. Pojawia się problem z dokładnym tłumaczeniem na język polski słowa individual jako rzeczownik, ponieważ takie słowo praktycznie nie istnieje w naszym języku. Są słowa podobne: indywiduum czy indywidualista ale ich znaczenie jest raczej negatywne i nie oddaje intencji słowa individual.

Czytaj dalej

Manifest Agile – co się pod tym kryje (część II) – tłumaczenie

W ramach poprzedniego artykułu pisałem o przeznaczeniu manifestu zwinnego oprogramowania (zachęcam do lektury artykułu „Manifest Agile – czyli co się pod tym kryje (część I)„) kładąc duży nacisk na „…software development”. Kolejnym elementem tego wywodu jest odniesienie się do tłumaczenia poszczególnych postulatów wraz z ich wszystkimi niedoskonałościami.

Translation obrazek

Tłumaczenie poszczególnych słów zawartych w Agile Manifesto

Cytując oryginalny tekst znajdujący się pod adresem http://agilemanifesto.org/:

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

Należałoby się pokusić o jego tłumaczenie i interpretację. Zaznaczę od razu, że tekst został już przetłumaczony na język polski i jest publicznie dostępny pod adresem http://agilemanifesto.org/iso/pl/. Niestety w moim odczuciu tłumaczenie to nie do końca obrazuje intencje zawarte w słowach oryginału, dlatego też pokusiłem się o ich własną interpretację (w nawiasie pozostawiono słowa z oryginalnego tłumaczenia).

Czytaj dalej