Projekt a jego definicja. Czyli jak to widzi PMI, Prince2, IPMA i ISO

Zarządzanie projektami nie jedno ma imię! Dlatego też istnieje wiele różnych definicji tego czym jest projekt. Współcześnie tym określeniem opisuje się zarówno przedsięwzięcie biznesowe, organizację spotkania czy chociażby przygotowania do sesji zdjęciowej. Można by mnożyć nadużycia tego terminu, ale czy aby na pewno są to nadużycia? Spróbujmy sprawdzić czy i kiedy możemy mówić o projekcie.

Poniżej zostały przedstawione zebrane definicje terminu „Zarządzanie projektami”. W ramach poniższego opracowania spróbujemy wyodrębnić z nich cechy wspólne jak i różnice.

1. Definicja według stowarzyszenia IPMA (International Project Management Association)

Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasemkosztami, mający na celu uzyskanie zbioru określonych uprzednio produktów (zakres spełniający cele projektu), zachowując przy tym normy jakości i wymagania.”

2. Definicja według stowarzyszenia PMI (Project Management Institute)

Ograniczony w czasie wysiłek, podjęty w celu wytworzenia unikatowego produktu, usługi lub rezultatu„.

3. Definicja zgodna z metodyką Prince2 (Projects IN Controlled Environments 2)

Organizacja powołana na pewien czas w celu wytworzenia – w przyjętym czasie oraz przy wykorzystaniu uprzednio określonych zasobówniepowtarzalnych, a wcześniej określonych wyników czy rezultatu.

4. Definicja projektu zdefiniowana w ramach normy ISO 10 006:

Jednostkowy proces, składający się ze zbioru skoordynowanych działańmający dokładnie określone daty rozpoczęcia oraz zakończenia; jest to przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu przy określonych ograniczeniach czasowych, kosztowych oraz zasobowych

Oczywiście moglibyśmy wymieniać kolejne i kolejne definicje projektu, odmienne interpretacje czy tłumaczenia, ale nie to jest celem tego opracowania. W ramach dalszych działań skupmy się tylko na elementach, które zostały wyróżnione w powyższych przykładach.

We wszystkich przykładach przewija się motyw ograniczenia w czasie:

 • …ograniczony czasem
 • Ograniczony w czasie
 • na pewien czas
 • mający dokładnie określone daty rozpoczęcia oraz zakończenia…, …przy określonych ograniczeniach czasowych

Komentarz: Określenie ram czasowych, zarówno terminu rozpoczęcia jak i zakończenia, to kluczowy element projektu. Bez dokładnie wyznaczonych ram nie będziemy w stanie stwierdzić: czy projekt już się rozpoczął, czy już się skończył, kiedy się skończy, jaki jest zakres wykonanych prac do danego momentu, ile jeszcze pracy pozostało, czy wystarczy nam zasobów, itd…

Kolejnym ważnym elementem są koszty poniesione na realizację:

 •  …ograniczony czasem i kosztami
 • Ograniczony w czasie wysiłek
 • …przy wykorzystaniu uprzednio określonych zasobów
 • przy określonych ograniczeniach czasowych, kosztowych oraz zasobowych

Komentarz: Jak łatwo zauważyć koszty, wysiłek czy też zutylizowane zasoby to element mieszczący się w ramach każdej z czterech zaproponowanych definicji. Istotność ograniczenia zasobów nie podlega wątpliwości. Jak inaczej można by stwierdzić, że nakład inwestycyjny (tutaj wyrażony kosztem, zasobami lub wysiłkiem) musi przynieść korzyść. Nie zawsze musi to być korzyść materialna, wynikająca bezpośrednio z produktów projektu, ale na pewno jest to element ograniczający.

Następną wspólną cechą zaprezentowanych definicji jest unikatowość i wynik:

 • …unikatowy zestaw skoordynowanych działań… …mający na celu uzyskanie zbioru określonych uprzednio produktów…
 • wytworzenia unikatowego produktu, usługi lub rezultatu…
 • niepowtarzalnych, a wcześniej określonych wyników czy rezultatu…
 • Jednostkowy proces, składający się ze zbioru skoordynowanych działań… …; jest to przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu…

Komentarz: Pomimo różnić występujących pomiędzy tym jak wyrażana jest niepowtarzalność, jednostkowość czy unikatowość to wszystkie definicje nawiązują do istotności tego terminu. O ile w przypadku definicji według IPMA, Prince2 i ISO nacisk jest położony na unikatowość procesu prowadzącego do wytworzenia produktu, to w przypadku definicji PMI nacisk został nałożony na unikatowość produktu, aczkolwiek cytując początek tego zdania „Ograniczony w czasie wysiłek, podjęty w celu wytworzenia unikatowego …” widać wyraźny związek działań z produktem.

Podsumowując, można się pokusić o kolejną definicję:

„Ograniczone w czasie, z określonymi kosztami i w ramach określonych zasobów unikatowe jednostkowe przedsięwzięcie (organizacja), mające na celu wytworzenie unikatowego (pod względem cech lub procesu w jakim następuje wytworzenie) produktu, usługi lub rezultatu.”

Wpis opublikowany w Dynamika Rozwoju BLOG i otagowany , , , , , , przez .
Lukasz

O Lukasz

Absolwent wielu kierunków (Project Management, Inżyniera Oprogramowania, Informatyka Stosowana, Pedagogika), doktorant nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym. Pracownik dużej międzynarodowej korporacji z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na stanowiskach menadżerskich (Project Manager) i podczas pełnienia dodatkowych funkcji (Team Leader, Scrum Master, wewnętrzny trener trenerów). Członek Rady Dolnośląskiej Grupy IPMA (zastępca przewodniczącego), posiada szeroką wiedzę i kompetencje z obszaru zarządzania projektami, pracy zespołowej i rozwiązywania konfliktów - potwierdzone wieloma publikacjami i szeregiem certyfikatów (IPMA C/D, Scrum Master, ….). Aktywny zawodowo trener z wieloletnim doświadczeniem (setki przeszkolonych osób).