Świadomy pracownik: Mobbing w miejscu pracy.

Przygotowaliśmy dla was 6 podstawowych informacji, które trzeba wiedzieć na temat mobbingu. Oto one:
file8271344548522
1. Mobbing jest działaniem przeciwko pracownikowi. Wg kodeksu pracy mobbing jest działaniem lub zachowaniem dotyczącym pracownika lub skierowanym przeciwko pracownikowi polegającym na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika wywołującym zaniżoną ocenę przydatności zawodowej.

 

2. Zjawisko to oznacza zazwyczaj różne formy nękania psychicznego. Aby mogło zostać uznane za mobbing musi trwać przez określony czas. Mimo że, przepisy nie wskazują minimalnego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu to z uwagi na przesłankę uporczywości i długotrwałości przyjmuje się, że jednorazowe zachowanie nie będzie wystarczające do postawienia zarzutu mobbingu.

 

3. Pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Podmiotem odpowiedzialnym za mobbing będzie zawsze pracodawca, który nie dopełnił obowiązku przeciwdziałania temu zjawisku niezależnie od tego czy pracownik był mobbingowany przez pracodawcę czy też przez innego pracownika.

 

4. Pracownik, który z powodu mobbingu rozwiązał umowę o pracę ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

5. Z powodu mobbingu pracownik może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem lub też bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym drugim przypadku pracownik może dochodzić również odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy w związku z dopuszczeniem się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

6. W wielu przypadkach mobbing łączy się z naruszeniem dóbr osobistych. Osoba poszkodowana może wnieść równolegle pozew do sadu cywilnego z tytułu czynu niedozwolonego.

 

Warto być świadomym tego, co powyżej. Należy pamiętać, że mobbing to przemoc i należy jej przeciwdziałać.

Ten wpis został opublikowany w Dynamika Rozwoju BLOG dnia , przez .
LukaszK

O LukaszK

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Wrocławskiej. Połączenie tych dwóch dość skrajnych dziedzin, pozwala mu na szersze spojrzenie na poszczególną tematykę. Od kilku lat jest pracownikiem dużych korporacji, nabyta praktyczna wiedza na temat organizacji pozwala mu w większym stopniu dostrzegać i rozumieć zasady ich funkcjonowania. Wiedza teoretyczna z dziedziny psychologii zdobyta na Uniwersytecie oraz wiele lat przepracowanych w korporacjach, podczas których miał styczność z ludźmi o różnych typach osobowości, dała mu możliwość do lepszego rozumienia relacji zachodzących na linii pracownik-pracownik oraz pracownik-przełożony. Prywatnie interesują go sztuki walki i gry karciane.

Dodaj komentarz